Waarom Schoolstudent?

1. Werkdrukverlichting

Veel leerkrachten ervaren een te hoge werkdruk. Schoolstudenten helpen bij het verlagen van deze werkdruk door taken uit handen te nemen. Ze zijn flexibel inzetbaar, pakken instructies snel op en kunnen gemakkelijk inspringen waar nodig. Ze kunnen leerlingen in kleine groepjes of individueel begeleiden, orde houden tijdens de uitleg of bijvoorbeeld lesmateriaal kopiëren. Leerkrachten zijn vaak positief verrast over de werkdrukverlaging die schoolstudenten binnen korte tijd weten te realiseren.

Antoinette, Adjuct-directeur Kindercampus King: “Onze schoolstudenten zijn slim en pakken dingen vlot op, waardoor we ze weinig instructie hoeven te geven en ze echt werk uit handen nemen.”

2. Kansengelijkheid

Gelijke kansen in het onderwijs zijn helaas geen gegeven. Persoonlijke situaties spelen een grote rol in het succes wat een leerling kan behalen tijdens zijn schoolcarrière. Het verschil tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders neemt alsmaar verder toe. Schoolstudenten kunnen de kansengelijkheid vergoten door alle leerlingen de extra aandacht te geven die ze nodig hebben. Zodat iedereen op school een gelijke start kan hebben. Telkens opnieuw.

Schoolstudent Annemarie: “Ik merk dat ik kinderen vooruit help door ze extra aandacht te geven. Ze worden er blij van, en daardoor ik ook!”

3. Oplossing lerarentekort

Bezig zijn in het onderwijs wekt interesse op om docent te worden. Zo hebben verschillende schoolstudenten door hun positieve ervaringen gekozen voor de pabo of een regulier dienstverband op een basisschool. Uit een enquête onder onze schoolstudenten bleek dat 27% door de ervaring op een basisschool actief op zoek is gegaan naar een instroomtraject in het onderwijs. Met dit project planten we zaadjes voor toekomstige leraren en dragen op die manier bij aan een gezond ecosysteem.

Schoolstudent Luna: “Ik vond het werken op een basisschool zo leuk, dat ik ervoor gekozen heb de zijinstroom van de pabo te gaan doen.”

Doordat schoolstudenten werkdruk wegnemen zorgen ze naar verwachting ook voor een lagere uitval van docenten. Zo zorgen schoolstudenten er ook voor dat het probleem niet groter wordt.

4. Passend onderwijs

Door de invoering van het passend onderwijs zijn er meer kinderen in de klas die speciale aandacht nodig hebben. Schoolstudenten kunnen deze extra aandacht bieden, waardoor een leerkracht de tijd over de hele klas kan verdelen.
Ze begeleiden bijvoorbeeld leerlingen die wachten op een plek in het speciaal onderwijs. Zo wordt de belasting op het reguliere onderwijssysteem in de tussenliggende periode beperkt. Ook kunnen schoolstudenten interventies plegen wanneer een leerling in de klas over de grens gaat, zodat de leerkracht niet steeds hoeft in te grijpen. Zo blijft de sfeer in de klas beter en is er meer tijd voor de inhoud van de les.