Voorbeelden inzetbaarheid

Klassenassistent

 

Bij de inzet als klassenassistent ligt de nadruk op ondersteuning van één leerkracht. Op een school in Amsterdam Nieuw-West was een kleuterklas erg lastig. Naast een reguliere assistent die 4 dagen pet week in de klas was werd een schoolstudent met succes voor 1 dag per week als assistent ingeroosterd. Door de inzet van de assistenten werd de situatie weer werkbaar voor de betrokken leerkracht. Ook de leerlingen hebben zichtbaar profijt gehad van de extra hulp in de klas.

Bouwassistent

 

Tijdens een opdracht werd 1 schoolstudent ingezet over meerdere klassen per dagdeel. Deze ervaring leert dat schoolstudenten zeer flexibel zijn. Verschillende taken in verschillende klassen per dagdeel is geen enkel probleem. De inzet kan ad hoc bepaald worden, maar naarmate de docenten onderling meer afstemmen over welke taken op bepaalde tijden uitgevoerd worden, hoe beter het resultaat.

Arrangementen

 

Schoolstudenten worden veelvuldig ingezet voor arrangementen. De duur van deze arrangementen wisselt van enkele dagen tot een half jaar. Ook de intensiteit verschilt, van enkele uren per week tot bijna fulltime. Een voorbeeld van een langlopend arrangement betreft een meisje met leerachterstand, waarbij gedurende een half jaar 2 keer per week een schoolstudent een paar uur aanwezig is om haar te helpen. Een voorbeeld van een kortlopend arrangement betreft een jongen die wacht op een plek in het speciaal basisonderwijs. In de tussentijd wordt hij nagenoeg de hele lesweek begeleid door een schoolstudent om de situatie in de klas zo goed mogelijk werkbaar te houden voor hemzelf en de andere leerlingen.

Buitenschoolse begeleiding

 

Voor een school in Amsterdam Zuidoost is een schoolstudent ingezet om na school een rekenles voor leerlingen uit groep 7 te faciliteren die een achterstand dreigden te krijgen. Gedurende enkele maanden werd door de schoolstudent op dinsdag- en donderdagmiddag zelfstandig een les verzorgd. Bij de ene les lag de nadruk op klassikale instructie, bij de andere les lag de nadruk op oefenen. Zo bleven de leerlingen na schooltijd gemotiveerd en efficiënt verder leren tot een uur of 5.

Incidentele begeleiding

 

Voor een jongetje dat in een rolstoel zit wordt zo nu en dan een schoolstudent ingeschakeld als begeleider, bijvoorbeeld bij schoolreisjes. Vaak zijn deze activiteiten ruim van tevoren bekend, en het inzetten van een schoolstudent is dan ook goed te plannen.