Voorbeelden inzetbaarheid

1. Klassen-assistent

Bij de inzet als klassen-assistent ligt de nadruk op ondersteuning van één leerkracht, door middel van een extra paar handen in de klas. Klassen-assistenten houden bijvoorbeeld orde in een lastige of drukke klas, zodat de leerkracht door kan gaan met de uitleg. Of ze gaan binnen of buiten de klas met kleine groepjes aan de slag voor wat extra begeleiding.

2. Individuele begeleiding

Schoolstudenten worden veelvuldig ingezet voor individuele begeleiding, variërend in duur en intensiteit. Bijvoorbeeld voor een leerling met leerachterstand, waarbij gedurende een half jaar een schoolstudent twee ochtenden per week aanwezig is om deze te helpen. Of voor een leerling die wacht op een plek in het speciaal basisonderwijs. In de tussentijd wordt deze nagenoeg de hele lesweek begeleid door een schoolstudent om de situatie in de klas zo goed mogelijk werkbaar te houden voor hemzelf en de andere leerlingen.

3. Buitenschoolse begeleiding

Schoolstudenten kunnen ook begeleiding buiten schooltijden om faciliteren, bijvoorbeeld voor leerlingen die een achterstand dreigen op te lopen. Op een school in zuidoost geeft een student bijvoorbeeld zelfstandig twee keer per week rekenles voor kinderen uit groep 7, met de nadruk op klassikale instructie en oefenen. Op een school in Schiedam verzorgen twee schoolstudenten naschoolse huiswerkbegeleiding.

4. Corona achterstanden

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, onder andere door de sluiting van de scholen. Schoolstudenten kunnen helpen om corona achterstanden in te lopen of verder te voorkomen. Ze gaan bijvoorbeeld met kleine groepjes leerlingen buiten de klas aan de slag. Door de extra aandacht gaan de leerlingen met sprongen vooruit.