Kwaliteitsverbetering

Van leerkrachten wordt steeds meer gevraagd. Het onderwijs kent nieuwe, dynamische lesmethoden, grotere klassen en steeds meer onderwijs ‘op maat’. Het is haast onmogelijk voor een leerkracht om alle ballen de hele dag in de lucht te houden. Schoolstudenten kunnen daarbij een uitkomst zijn, doordat ze flexibel inzetbaar zijn, en instructies snel oppikken. Daarbij kunnen zij door hun universitaire opleidingsniveau ook inhoudelijk op niveau presteren, of het nu om taal of om rekenen gaat.

Voorbeelden van kwaliteitsverbetering door de inzet van schoolstudenten:

1 op 1 begeleiding: Wanneer je als leerkracht een schoolstudent voor 1 op 1 begeleiding laat werken, zul je zien dat de leerling met sprongen vooruitgaat. Hoe kan dat ook anders, wanneer er opeens veel meer aandacht is voor de vragen en problemen van deze leerling. Achterstanden worden ingelopen, waardoor de leerling op termijn weer op hetzelfde niveau als de groep kan meedoen.

Preventie: Door de inzet van schoolstudenten kan de leerkracht zelf oog voor de groep houden. Door voldoende tijd en aandacht te besteden aan de groep, worden nieuwe problemen voorkomen en kan elke leerling volgens de planning blijven werken.

Buitenschoolse begeleiding: Ook zijn schoolstudenten ingezet om lessen te verzorgen voor groepjes die een achterstand hebben in te lopen. Buiten de reguliere lestijden worden door scholen extra lessen georganiseerd voor deze leerlingen, maar daar zijn niet altijd leerkrachten voor beschikbaar. De schoolstudenten met de juiste kennis en ervaring kunnen geselecteerd worden om deze lessen over te nemen.