Wie is de Schoolstudent?

Voor actuele informatie kijk je op www.schoolstudent.nl

Voor actuele informatie kijk je op www.schoolstudent.nl

1. Opleidingsachtergrond

Schoolstudenten zijn (nagenoeg allemaal) WO studenten. De meeste schoolstudenten volgen een opleiding in pedagogiek of psychologie, maar ook andere opleidingsachtergronden komen voor. Bij de selectie van schoolstudenten uit verschillende opleidingen vinden wij de juiste motivatie voor deze bijbaan erg belangrijk. Opleidingsachtergrond speelt vooral een rol bij het maken van de ideale match van schoolstudenten op een bepaalde aanvraag.

2. Voorbereiding en begeleiding

Schoolstudenten krijgen vooraf instructies en volgen een training om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. In deze training wordt aandacht besteed aan hoe ze zich opstellen in de klas, lastige situaties die zich kunnen voordoen en de structuur van een basisschool.
Tijdens een opdracht worden de studenten begeleid door onze medewerkers en wordt er regelmatig geëvalueerd. Ook volgens de studenten verdiepingstrainingen, over bijvoorbeeld helpen bij lezen & rekenen of motivatie & moeilijk gedrag.

3. Flexibel, proactief en snel van begrip

Onze schoolstudenten zijn flexibel, proactief en snel van begrip. Flexibel, omdat ze makkelijk switchen tussen verschillende taken of klassen. Ook zijn ze flexibel inzetbaar, bijvoorbeeld voor meerdere taken of meerdere klassen per dagdeel. Proactief, omdat ze niet afwachten, maar actief zoeken naar manieren om bij te dragen. Ze denken zelf na over oplossingen als problemen zich voordoen. Zo hoeft de leerkracht niet constant instructie te geven. Snel van begrip, omdat ze aan een half woord genoeg hebben om aan de slag te gaan. Ze zijn slim en pikken dingen snel op. Zo nemen ze echt werk uit handen.