Tarieven

Schoolstudenten worden ingezet volgens het principe dat ze voor gewerkte uren betaald krijgen. In de praktijk betekent dit vaak dat ze alleen voor de aanwezige uren betaald krijgen, omdat voorbereiding voor hun werk vaak niet nodig is. Indien er bijvoorbeeld ook verslaglegging van werkzaamheden gedaan wordt, worden daar afspraken over gemaakt voor wat betreft de maximale tijd die besteed mag worden. Deze uren worden dan ook in rekening gebracht.

Het uurtarief waarvoor schoolstudenten is in de meeste gevallen vrijgesteld van btw. Verder is het tarief waarvoor schoolstudenten op een basisschool aan de slag gaan is afhankelijk van de omvang van de opdracht. De grens voor de wijziging van het tarief is 50 uur, ofwel ongeveer 8 volledige werkdagen met 6 tot 6,5 uur werk per dag.  De kosten beginnen bij 27 euro per uur. Duurt een opdracht langer dan 50 uur, dan zijn de kosten voor de gehele opdracht 2 euro per uur lager, oftwel 25 euro per uur.

Facturatie van de gewerkte uren vindt plaats na afloop van een periode, bijvoorbeeld elke maand. De betalingstermijn van facturen is 30 dagen.

school