Tarieven

Een schoolstudent betaalt u per uur dat deze aanwezig is. Voorbereidingsuren worden niet in rekening gebracht, omdat deze over het algemeen niet nodig zijn. Indien er ook verslaglegging van werkzaamheden nodig is, worden er afspraken gemaakt over de maximale tijd die in rekening gebracht wordt.

Het tarief van een schoolstudent is afhankelijk van de omvang van de opdracht. Voor opdrachten van minimaal 50 uur betaalt u 26 euro per uur. Voor kortlopende opdrachten, van minder dan 50 uur, bedragen de kosten 29 euro per uur.

Duur opdracht Uurtarief
Opdracht > 50 uur 26 euro per uur
Opdracht < 50 uur 29 euro per uur

Feestdagen, studiedagen, vakanties en andere dagen dat de school gesloten is worden niet in rekening gebracht.
De gewerkte uren worden maandelijks gefactureerd. De betalingstermijn van facturen is 30 dagen.