Onderwijs op maat

Onder de noemer “onderwijs op maat” wordt de diversiteit in de klas groter. Er zijn meer kinderen die speciale aandacht nodig hebben van de leerkracht. Soms kan een leerling zo veel aandacht vragen dat de balans zoek is. Schoolstudenten kunnen leerlingen met aandacht begeleiden.

Voorbeelden van onderwijs op maat door schoolstudenten:

Overbrugging: Schoolstudenten hebben al veelvuldig 1 op 1 begeleiding verzorgd bij leerlingen die wachten op een plek in het speciaal (basis) onderwijs. In die tijd zijn ze nog de zorg van de school waar ze op zitten, maar is de conclusie dat deze leerlingen niet in het reguliere onderwijs passen wel al bereikt. Door schoolstudenten in te zetten voor zo’n situatie wordt de belasting op het reguliere onderwijssysteem in die tussenliggende periode tot een minimum beperkt.

Interventies: Schoolstudenten begeleiden leerlingen die lastig om kunnen gaan met bepaalde situaties in de klas, of juist wisselingen in situaties zoals tussen les en buitenspelen. Bij het begeleiden kunnen de schoolstudenten interventies plegen wanneer de leerling de grens over gaat. Hierdoor hoeft de leraar niet de hele tijd in te grijpen, waardoor de sfeer in de klas beter blijft en er meer tijd is voor de inhoud van de les.

Activiteiten: Schoolstudenten worden ook ingezet bij schoolreisjes of andere activiteiten om groepjes of individuele leerlingen te begeleiden. Instructies hiervoor kunnen per keer besproken worden.