Tarieven

Schoolstudenten worden ingezet volgens het principe dat ze voor gewerkte uren betaald krijgen. In de praktijk betekent dit vaak dat ze alleen voor de aanwezige uren betaald krijgen, omdat voorbereiding voor hun werk vaak niet nodig is. Indien er bijvoorbeeld ook verslaglegging van werkzaamheden gedaan wordt, worden daar afspraken over gemaakt voor wat betreft de maximale tijd die besteed mag worden. Deze uren worden dan ook in rekening gebracht.

Het uurtarief waarvoor schoolstudenten op een basisschool aan de slag gaan is 24 euro per uur. Dit bedrag is in de meeste gevallen vrijgesteld van btw. Facturatie van de gewerkte uren vindt plaats na afloop van een periode, bijvoorbeeld elke maand. De betalingstermijn van facturen is 30 dagen.

school