Examentrainingen

Examentrainingen

Tijdens de examenperioden kan het voor veel middelbare scholieren lastig zijn om volledig zelfstandig voor examens te leren. Niet alleen ervaren scholieren moeite met prioriteiten stellen wat betreft het leren voor verschillende vakken, ook vinden veel leerlingen het lastig om ervoor te zorgen dat zij alle examenstof voor verschillende vakken goed beheersen.

Bèta vakken

Het Bèta Instituut Amsterdam (één van de merken die tot StudyTree behoort) biedt middelbare scholieren, die moeite ervaren met leren voor examens, begeleiding in de vorm van examentrainingen. Omdat het Bèta Instituut zich voornamelijk richt op bèta vakken, worden de examentrainingen verzorgd voor de vakken wiskunde A/B, biologie, natuurkunde en scheikunde. Niet alleen kunnen leerlingen die moeite hebben met het leren en begrijpen van de stof hier terecht, ook die genen die een hoger cijfer nodig hebben om te worden toe gelaten tot een opleiding kunnen zich aanmelden voor de examentrainingen.

De examentrainingen van het Bèta Instituut worden in één dag gegeven. Tijdens een training worden de moeilijkste onderwerpen die in het examen aan bod komen uitgebreid behandeld. De trainingen worden gegeven door ervaren docenten die veel kennis hebben over de te leren stof. Er is veel ruimte voor vragen van de leerlingen en uitleg van de docent over specifieke onderwerpen. De leerlingen worden goed begeleid zodat zij zelf effectief verder kunnen leren voor het examen.

Locatie

De examentrainingen van het Bèta Instituut Amsterdam nemen veelal plaats op de locatie van StudyTree. Daarnaast is het mogelijk om in samenwerking met middelbare scholen examentrainingen op locatie te organiseren. Bent u docent in het middelbaar onderwijs en wilt u in samenwerking met het Bèta instituut een examentraining voor leerlingen organiseren? Neem dan contact op met StudyTree zodat u meer specifieke informatie gegeven kan worden. Meer informatie over de examentrainingen vind u hier.