Bijlessen

Bijlessen

Veel studenten en scholieren ervaren dat het lastig kan zijn om voor alle vakken uit hun vakkenpakket goede resultaten te behalen. De oorzaak hiervan is dat de kwaliteiten die de leerlingen en scholieren bezitten, niet altijd bij alle vakken passen. Een voorbeeld hiervan is de studie psychologie: de statistische vakken van deze studie sluiten over het algemeen minder goed aan bij de kwaliteiten en interesses van de psychologiestudenten dan de sociale vakken. Ook op de middelbare school ervaren leerlingen dat zij meer moeite hebben met bepaalde vakken uit hun profiel dan andere vakken. Veel van deze leerlingen en studenten kunnen ondersteuning gebruiken bij het leren voor de vakken waar zij meer moeite mee hebben zodat zij óók voor deze vakken de gewenste resultaten behalen.

Bijlespartner

Om deze studenten en scholieren te ondersteunen biedt StudyTree verschillende soorten bijlessen aan. Zo biedt de Bijlespartner (onderdeel van StudyTree) bijles cursussen voor diverse problematische vakken aan studenten van diverse studies aan universiteiten door heel Nederland. De vakken waar de bijles cursussen voor worden georganiseerd zijn vakken waar veel studenten moeite mee hebben; de welbekende ‘struikelvakken’ zoals statistiek, onderzoeksmethodologie, wiskunde, business mathematics, etc. Om deze studenten te ondersteunen bij het leren voor deze vakken, ontwikkelt de Bijlespartner speciaal studiemateriaal dat door een ervaren docent tijdens cursussen wordt behandeld en uitgelegd. Door de extra uitleg en persoonlijke aandacht, beheersen de studenten de leerstof beter en halen zij betere resultaten. Voor meer informatie over de Bijlespartner klik hier.

Bèta Instituut Amsterdam

Naast het volgen van bijlessen voor studenten, is er ook voor scholieren de mogelijkheid om bijlessen te volgen. Deze bijlessen worden vanuit het Bèta Instituut Amsterdam (tevens onderdeel van StudyTree) georganiseerd voor leerlingen die problemen ervaren met bètavakken. Deze bijlessen worden door ervaren docenten op dezelfde locatie als de huiswerkklas van het Bèta Instituut gegeven. Over het algemeen worden de bijlessen 1 op 1 gegeven maar het is ook mogelijk om met een kleine groep leerlingen bijlessen in een bepaald vak te volgen. De docenten, die zelf een bèta studie gevolgd hebben of hier nog mee bezig zijn, onderzoeken samen met de leerling bij welke vakken en onderwerpen er problemen worden ervaren en vervolgens wordt er extra uitleg gegeven. Door de persoonlijke begeleiding en extra aandacht voor knelpunten tijdens de bijlessen, worden er door de leerlingen over het algemeen betere resultaten behaald. Voor meer informatie over het Bèta Instituut klik hier.